Tower Hall Theatre Foundation

Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

X மூடு
நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு தொடர்புகளுக்கு தொடர்பு விபரங்கள்

தொடர்பு விபரங்கள்

பெயர் முகவரி தொலைபேசி தொலைநகல்
Tower Hall Theatre Foundation No. 123,Sausiripaya, Wijerama MWT, Colombo - 07, Sri Lanka +94 11 2686088
+94 11 2682324
+94 11 2678517
டவர்ஹோல் கொழும்பு - 10 +94 11 2431878 +94 11 2431878
டவர் பொருட்காட்சிச்சாலை டவர்ஹோல், கொழும்பு - 10 +94 11 2431878
எலிபின்ஸ்டன் அரங்கு கொழும்பு - 10 +94 11 2441208 +94 11 2441208
சவ்சிரிபாயா இசை மற்றும் நடன கல்வி கொழும்பு - 10 +94 11 2441208 +94 11 2441208
டவர் வெளியீடுகள் மற்றும் டவர் புத்தகக்கடை சவ்சிரிபாயா, கொழும்பு - 07 +94 11 2686088
+94 11 2695633
Rukmani Devi Memorial Museum & Theatre நீர்கொழும்பு +94 31 2222342 +94 31 2222342
டவர் ஒலிகூடம் சவ்சிரிபாயா, கொழும்பு - 07 +94 11 5622508
+94 11 2682324
நாடகம் மற்றும் அரங்கியல் ரவர் பாடசாலை சவ்சிரிபாயா, கொழும்பு - 07 +94 11 2695633
LAST_UPDATED2  
டவர்ஹோல் மண்டபம்
எலிபின்ஸ்டன் மண்டபம்
ருக்மணிதேவி மண்டபம்
நாடக பாடசாலை
ஒலிகூடம்
பஸ்வண்டி சேவைகள்
டவர்ஹோல் வெளியீடுகள்
பாட்கண்டே

மேலே