සිද්ධි
සියලු සිද්ධි
ටවර් හෝල් පුවත්
news-img
රංගනය පිළිබඳ (NVQ 4) සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව 2023 නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම

ටවර් හෝල් රඟහල පදනම රංගනය පිළිබඳ (NVQ 4) සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව 2023 නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම

news-img
රංගනය පිළිබඳ (NVQ 4) සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව 2023 නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම

ටවර් හෝල් රඟහල පදනම රංගනය පිළිබඳ (NVQ 4) සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව 2023 නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම

news-img
අපේක්ෂාවේ වේදිකා මංගල්‍ය ටවර් නාට්‍ය උළෙල 2023 දෙවන දිනටත්(2023.01.10) සාර්ථකව වේදිකා ගත කෙරිණි.

මරදාන එල්ෆින්ස්ටන් රගහලේ චාලක රණසුරියගේ "මාරක ළිදේ සවාරියක් " වේදිකා නාට්‍යත් ටවර් රගහලේ දයානන්ද ගුණවර්ධනයන්ගේ බක්මහ අකුණු වේදිකා නාට්‍යත් ප.ව.3.30 සහ 6.30ට වේදිකා ගත කෙරිණි.

news-img
අපේක්ෂාවේ වේදිකා මංගල්‍ය ටවර් නාට්‍ය උළෙල 2023 ඊයේ ආරම්භ විය.

අපේක්ෂාවේ වේදිකා මංගල්‍ය "ටවර් නාට්‍ය උළෙල - 2023" සමාරම්භක උත්සවය බුද්ධශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය ගරු විදුර වික්‍රමනායක මහතා සහ එම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සෝමරත්න විදානපතිරණ මහතා, ටවර් හෝල් රඟහල පදනමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය ඩී.එම්.එස්., නාට්‍යකරුවන් සහ කලාකරුවන් රැසකගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්විණි.

සියලු පුවත්
පාඨමාලා
සියලු පාඨමාලා