Download

Security Service

Security Service

ටවර් නාට්‍ය හා රංග කලා පාසලේ නාට්‍ය හා රංග කලා පාසලේ පූර්ණ කාලීන (දෙවර්ෂ) උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලවට 2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගය - 2021

ටවර් නාට්‍ය හා රංග කලා පාසලේ නාට්‍ය හා රංග කලා පාසලේ පූර්ණ කාලීන (දෙවර්ෂ) උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලවට 2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගය - 2021

2021/2022 උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සදහා අයදුම්පත්‍රය

ටවර් නාට්‍ය හා රංග කලා පාසලේ නාට්‍ය හා රංග කලාව පූර්ණ කාලීන (දෙවර්ෂ) උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවට 2021 / 2022 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගය - 2021

WORLD THEATRE DAY MESSAGE 2021

World Theatre Day Message 2021 by Helen Mirren Translated in to Sinhala by veteran dramatist E.M.D Upali Translated in to Tamil by Senior lecturer Saminadan Vimal This message recited in Sinhala by Veteran Actress Ratna Lalani Jayakodi This message recited in Sinhala by Veteran Actress Niranjani Shanmugaraja This message recited in English by Veteran Actress Kaushalya Fernando

BHATKHANDE PRACTICAL (2020) EXAMINATION SPECIAL NEWS

BHATKHANDE PRACTICAL (2020) EXAMINATION SPECIAL NEWS

2022/2023 Tamil Medium Drama & Theatre Higher Diploma 2022/2023 Application

2022/2023 උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සදහා අයදුම්පත්‍රය දෙමළ මාධ්‍ය Tamil Drama & Theatre Higher Diploma 2022/2023 Application

සමස්ත ලංකා සිංහල හා දෙමළ පාසල් නාට්‍ය තරගාවලි අයදුම්පත්‍රය-2022

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හා ඒකාබද්ධව ටවර් හෝල් රඟහල පදනම විසින් සංවිධානය කරනු ලබන සමස්ත ලංකා සිංහල හා දෙමළ පාසල් නාට්‍ය තරගාවලි අයදුම්පත්‍රය-2022 මේ සමග අමුණා ඇත.

All Island Sinhala & Tamil School Drama Competition Application-2022

All Island Sinhala & Tamil School Drama Competition-2022 -Application Attached here.

அகில இலங்கை சிங்கள மற்றும் தமிழ் பாடசாலைகளுக்கிடையிலான நாடகப் போட்டிக்கான விண்ணப்பப்படிவம்-2022

அகில இலங்கை சிங்கள மற்றும் தமிழ் பாடசாலைகளுக்கிடையிலான நாடகப் போட்டிக்கான விண்ணப்பப்படிவம்-2022-இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.